Kuantiti Skalar dan Kuantiti Vektor

Kuantiti Skalar

 1. Kuantiti skalar ialah kuantiti fizik yang mempunyai magnitud sahaja.
 2. Magnitud ialah nilai berangka kuantiti tersebut. 
 3. Contoh-contoh kuantiti skalar ialah jarak, laju, jisim, isipadu, suhu, ketumpatan dan tenaga.

Kuantiti Vektor

 1. Kuantiti vektor ialah kuantiti fizik yang mempunyai kedua-dua magnitud dan arah. 
 2. Contoh-contoh kuantiti vektor ialah sesaran, halaju, pecutan, daya dan momentum.

  Contoh:
  Asingkan kuantiti-kuantiti fizik berikut kepada kuantiti skalar atau kuantiti vektor.

  Laju, halaju, pecutan, jarak, sesaran, cas elektrik, ketumpatan, isipadu, panjang, momentum, masa, suhu, daya, jisim, kuasa, kerja, impuls.


  Jawapan:

  Kuantiti skalar:

  • laju
  • jarak
  • tenaga
  • cas elektrik
  • ketumpatan
  • isipadu
  • panjang
  • masa
  • suhu
  • jisim
  • kuasa
  • kerja


  Kuantiti Vektor

  • halaju
  • pecutan
  • sesaran
  • momentum 
  • daya
  • impuls

    External Link
    Vectors – An Introduction
    Vectors by Uni. of Guelph
    Electronic Science Tutor – Introduction to Vector

    Leave a Comment