Graf Bahan/Hasil Tindak Balas Melawan Masa

Graf Bahan/Hasil Tindak Balas Melawan Masa

 1. Dalam satu tindak balas kimia,
  1. Bahan tindak balas akan berkurang dari masa ke masa
  2. Hasil tindak balas akan meningkat dari masa ke masa.
 2. Kadar tindak balas akan berkurang disebabkan penurunan kepekatan dan luas permukaan bahan tindak balas.
 3. Bagi graf kuantiti bahan/hasil tindak balas dari masa ke masa, kadar tindak balas adalah sama dengan kecerunan graf.
Kadar tindak balas = Kecerunan graf
Contoh Tindak balas di antara asid hidroklorik dan marmar yang berlebihan akan menghasilkan kalsium klorida dan gas karbon dioksida. Lakarkan graf
 1. Jisim marmar melawan masa.
 2. Jumlah isi padu karbon dioksida melawan masa.
 3. Kepekatan asid hidroklorik melawan masa.
 4. Kepekatan kalsium klorida melawan masa.
Jawapan: a.
Marmar yang digunakan adalah berlebihan. Oleh itu kuantitinya tiday jatuh ke 0 di akhir tindak balas.
b.
c.
d.

Leave a Comment