Graf Linear

Daripada persamaan,

E = V + Ir

Maka

V = -rI + E

Pakti-Y = Beza keupayaan (V)
Paksi-X = Arus (I)
Kecerunan graf, m = – rintangan dalam (r)
Pintasan-Y pada graf, c = d.g.e.

Contoh:

Graf di atas menunjukkan perubahan beza keupayaan melawan arus elektrik dibekalkan oleh satu sel.
Berapakah rintangan dalam dandaya gerak elektrik sel itu?

Jawapan:
d.g.e. = pintasan-y = 3V

Rintangan dalam,
r = -kecerunan graf
r=− −3 6 =0.5Ω

Leave a Comment