Persamaan Serentak

Contoh 1
Apabila satu perintang 1Ω disambungkan ke terminal sel, arus yang mengalir melaluinya ialah 8A. Apabila perintang itu digantikan oleh perintang lain dengan rintangan 4Ω, arus berubah menjadi 2⅔A. Cari
  1. Rintangan dalam sel
  2. D.g.e. sel

Jawapan:
Eksperimen 1
R1 = 1Ω
I1 = 8A

E = IR+Ir
E = (8)(1)+(8)r
E−8r = 8 ——(1)

Eksperimen 2
R2 = 4Ω
I2 = 2⅔A

E=IR+Ir
E=(2 )(4)+(2 )r
3E−8r=32 ——(2)

Selesaikan persamaan serentak
E = 12V, r = 0.5Ω

Contoh 2
Rajah di atas menunjukkan bahawa beza keupayaan terminal bateri ialah 1.2V apabila perintang 4 Ω disambungkan kepadanya. Beza keupayaan terminal menjadi 1.45V apabila perintang itu digantikan oleh satu perintang lain yang berintangan 29Ω. Cari
  1. Rintangan dalam, r
  2. D.g.e. bateri.

Jawapan:
Eksperimen 1
V1 = 1.2V
R1 = 4Ω
I= V/R
I= 1.2/4 =0.3A

E=V+Ir
E=1.2+0.3r
E−0.3r=1.2 ——(1)

Eksperimen 2
V2 = 1.45V
R2 = 29
I= V/R
I= 1.45/29 =0.05A

E=V+Ir
E=1.45+0.05r
E−0.05r=1.45 ——(1)

Selesaikan persamaan serentak
E = 1.5V, r = 1Ω

Leave a Comment