Haba Pembakaran

Pembakaran

 1. Pembakaran ialah tindak balas di mana satu bahan membakar sepenuhnya di dalam oksigen berlebihan.
 2. Contohnya, pembakaran metana dalam oksigen berlebihan menghasilkan karbon dioksida dan air.
  CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O
 3. Semua pembakaran bahan api adalah tindak balas eksotermik.

Haba Pembakaran

Haba Pembakaran satu bahan ialah tenaga haba yang dibebaskan apabila 1 mol bahan dibakar sepenuhnya dalam oksigen berlebihan dalam keadaan piawai.

Menentukan Haba Pembakaran

Rajah di bawah menunjukkan kaedah mudah untuk mendapatkan nilai anggaran bagi haba pembakaran satu bahan api.

 1. Satu lampu dengan bahan api dinyalakan dan tenaga haba yang dikeluarkan digunakan untuk memanaskan satu isi padu air yang tetap.
 2. Jisim bahan bakar ditimbang dan kenaikan suhu maksimum dicatat.
 3. Haba pembakaran dapat dikira dengan menggunakan formula

Kita membuat anggapan bahawa semua tenaga haba yang dibebaskan dari pembakaran bahan bakar diserap oleh air.

Langkah Berjaga-Jaga
 1. Gunakan pelindung angin untuk menyekat aliran udara. Ini dapat mengurangkan kehilangan haba ke sekitarnya.
 2. Jangan mengguna kasa dawai dalam pemanasan untuk mengurangkan kehilangan haba.
 3. Bekas kuprum digunakan kerana kuprum ialah konduktor haba yang baik,
 4. Api mesti diletakkan berhampiran dengan bekas,
 5. Air selalu dikacau dengan termometer.
 6. Peningkatan suhu air dihadkan di bawah 30 ° C untuk mengelakkan pemanasan berlebihan dan kehilangan tenaga ke sekitarnya,
 7. Bahan bakar ditimbang dengan kerap untuk mengelakkan kondensasi.

Contoh 1
Diberi bahawa pembakaran 1.71 g heptana (C7H16) dalam oksigen akan membebaskan 75kJ haba.
[JAR: H = l; C = 12]
(a) Tuliskan persamaan tindak balas.

(b) Cari haba pembakaran heptana.

Jisim molekul relatif heptana
= 7(12) + 16(1) = 100

Bilangan mol heptana

Haba Pembakaran

Leave a Comment