Haba Pendam Tentu – Soalan-soalan Pengiraan

Contoh
Berapa banyak tenaga haba yang diperlukan untuk menukarkan 2 kg ais pada 0 °C kepada air pada 20 °C? [Haba pendam tentu pelakuran air = 334 000 J/kg; Muatan haba tentu air = 4200 J / (kg K).]

Jawapan:
m = 2kg
Haba pendam pelakuran air, L = 334 000 J/kg
Muatan haba tentu air = 4200 J/(kg K)

Tenaga yang diperlukan untuk meleburkan 2kg ais,
Q1 = mL
= (2)(334000)
= 668000J


Tenaga haba yang diperlukan untuk mengubah suhu air daripada 0°C kepada 20 °C.
Q2 = mcθ  = (2)(4200)(20 – 0) = 168000J

Total energy needed = Q1 + Q2 = 668000 + 168000 = 836000J

Contoh
Bermula pada 20 °C, berapa haba diperlukan untuk memanaskan 0.3 kg aluminium ke takat leburnya kemudian mengubah kesemuanya menjadi cair?

[Muatan haba tentu aluminium = 900Jkg-1°C-1; Haba pendam tentu aluminium = 321,000 Jkg-1, Takat lebur aluminium = 660°C]

Jawapan :
m = 0.3kg
Haba pendam pelakuran aluminium, L = 321 000 J/kg
Muatan haba tentu aluminium = 900 J/(kg K)

Tenaga haba yang diperlujkan untuk meningkatkan suhu daripada 20°C kepada 660°C

Q1 = mcθ
= (0.3)(900)(660 – 20)
= 172,800J


Tenaga haba yang diperlukan untuk meleburkan 0.3kg aluminium,
Q2 = mL
= (0.3)(321000)
= 96,300J


Jumlah tenaga diperlujkan
= Q1 + Q2
= 172,800 + 96,300
= 269,100J

Contoh
Sebutir peluru berjisim 6g mencair pada suhu 300°C. Diberi muatan haba tentu peluru ialah 0.84 Jg-1 °C-1 dan haba pendam tentunya ialah 63Jg-1. Berapakah haba diperlukan untuk mencairkan peluru jika suhu asalnya ialah 0°C?

Jawapan:
m = 2kg
Haba pendam pelakuran  air, L = 334,000 J/kg
Muatan haba tentu air, cw = 4,200 J/(kg K)
Muatan haba tentu ais, ci = 2,100 J/(kg K)

Tenaga yang perlu dikeluarkan untuk menurunkan suhu daripada 70°C kepada 0°C (takat beku aie)
Q1 = mcθ  
= (2)(4200)(70 – 0)
= 588,000J


Tenaga yang diperlkan untuk membekukan 2kg air,
Q2 = mL = (2)(334,000) = 668,000J

Tenaga yang perlu dikeluarkan daripada ais untuk menurunkan duhu dapirada 0°C kepada -11°C
Q3 = mcθ  
= (2)(2100)(0 – (-11))
= 46,200J


Jumlah tenaga yang diperlukan
= Q1 + Q2  + Q
= 588,000 + 668,000
= 46,200J
= 1,302,200J

Leave a Comment