Haba Pendam Tentu

Haba pendam tentu pelakuran (L) suatu bahan ialah haba yang diperlukan untuk menukarkan 1 kg bahan itu daripada keadaan pepejal kepada keadaan cecair atau sebaliknya tanpa perubahan suhu.

Haba pendam tentu pengewapan (1) suatu bahan ialah haba yang diperlukan untuk menukarkan 1 kg bahan itu daripada keadaan cecair kepada keadaan gas atau sebaliknya tanpa perubahan suhu.

 1. Haba pendam tentu bagi suatu bahan ialah tenaga yang diperlukan untuk menukarkan keadaan 1 kg bahan itu tanpa perubahan suhunya.
 2. Unit haba pendam tentu ialah J/kg. Contohnya, haba pendam tentu ais ialah 334000J/kg, ini bermakna 334000J tenaga haba diperlukan untuk mengubah 1 kg ais kepada air atau sebaliknya.
 3. Formula:
 4. Haba pendam tentu pelakuran (L) suatu bahan ialah haba yang diperlukan untuk menukarkan 1 kg bahan itu daripada keadaan pepejal kepada keadaan cecair atau sebaliknya tanpa perubahan suhu.
 5. Haba pendam tentu pengewapan (1) suatu bahan ialah haba yang diperlukan untuk menukarkan 1 kg bahan itu daripada keadaan cecair kepada keadaan gas atau sebaliknya tanpa perubahan suhu.

   Contoh
   Berapakah tenaga haba diperlukan untuk

   1. mengubah 500g ais kepada air pada suhu 0 °C
   2. mengubah 800g air menjadi stim pada suhu 100 °C

   [ Haba pendam tentu pelakuran air = 3.34 x 105 J/kg;  Haba pendam tentu pengewapan air = 2.26 x 106 J/kg]

   Jawapan:
   a.
   m = 500g = 0.5kg
   l = 3.34 x 105
   Q = ml
   = (0.5)(3.34 x 105)
   = 167,000J

   b.
   m =800g = 0.8kg
   l = 2.26 x 106
   Q = ml
   = (0.8)(2.26 x 106)
   = 1,808,000 J

   Leave a Comment