Kepersisan

Kepersisan Precision

  1. Kepersisan sesuatu alat pengukur ialah kebolehan alat itu untuk memberi bacaan-bacaan yang konsisten apabila kuantiti fizik yang sama diukur lebih daripada satu kali.
  2. Ukuran bagi satu kuantiti adalah konsisten jika semuanya adalah hampir dengan satu sama lain.
  3. Satu ukuran adalah lebih persis jika sisihan relatifnya lebih kecil.
  4. Kepersisan satu ukuran boleh ditambah dengan
    1. menggunakan kanta pembesar semasa membaca skala alat pengukur. Kanta pembesar membentukkan satu imej yang,, besar, maka skala itu dapat dilihat dengan lebih jelas.
    2. Mengelakan ralat paralaks.

Sisihan Relatif Relative Deviation

Sisihan Relatif =  sisihan purata bacaan purata ×100%
  1. Sisihan suatu bacaan ialah perbezaan antara bacaan itu dengan nilai purata.

Contoh:

Bacaan-bacaan diameter
2.14cm
2.13cm
2.17cm
2.15cm
2.16cm

Purata diameter =  2.14+2.13+2.17+2.15+2.16 5 = 10.75 5 =2.15cm

Bacaan Sisihan
2.14 cm
( 2.15 – 2.14 ) cm = 0.01 cm
2.13 cm
( 2.15 – 2.13 ) cm = 0.02 cm
2.17 cm
( 2.17 – 2.15 ) cm = 0.02 cm
2.15 cm
( 2.15 – 2.15 ) cm = 0 cm
2.16 cm
( 2.16 – 2.15 ) cm = 0.01 cm

sisihan purata =  0.01+0.02+0.02+0+0.01 5 = 0.06 5 =0.012cm
Sisihan Relatif =  sisihan purata bacaan purata ×100% Sisihan Relatif =  0.012 2.15 ×100%=0.56%


Leave a Comment