Lemak Tepu dan Lemak Tak Tepu

  1. Molekul lemak tepu ialah molekul di mana asid lemaknya hanya mengandungi ikatan kovalen karbon tunggal (- C – C -).
  2. Molekul lemak tak tepu ialah molekul yang mengandungi asid lemak yang mempunyai ikatan kovalen tunggal (- C – C -) dan ikatan ganda dua (- C = C -) di antara atom-atom karbon dalam rantaian hidrokarbonnya.
  3. Lemak tak tepu boleh ditukar kepada lemak tepu apabila bertindak balas dengan gas hidrogen pada suhu 180° dengan kehadiran nikel sebagai pemangkin.
  4. Tindak balas ini ialah tindak balas penambahan.
  5. Proses ini digunakan dalam pembuatan marjerin.
    Jadual di bawah meringkaskan perbezaan antara lemak tepu dan lemak tak tepu.

Lemak tepuLemak tak tepu
Terdiri daripada asid lemak tepu. Asid lemak tepu tidak mempunyai ikatan berganda antara atom karbon dalam rantai asid lemak.Terdiri daripada asid lemak tak tepu, yang mengandungi satu atau lebih ikatan berganda dalam rantai asid lemak.
Titik lebur yang lebih tinggi.Takat lebur yang lebih rendah.
Wujud sebagai pepejal pada suhu bilik.Wujud sebagai cecair pada suhu bilik.
Tidak boleh dihidrogenkan.Boleh dihidrogenkan.
Kandungan kolesterol tinggiTiada kolesterol

Leave a Comment