Lemak

  1. Minyak dan lemak tergolong dalam sekumpulan sebatian organik yang dikenali sebagai lipid.
  2. Minyak dan lemak ialah ester semulajadi.
  3. Lemak terdapat pada haiwan.
  4. Minyak yang terdapat dalam kedua-dua haiwan dan tumbuh-tumbuhan.

Struktur Molekul

Perbezaan antara Minyak dan Lemak

  1. Lemak adalah pepejal pada suhu bilik manakala minyak adalah cecair pada suhu bilik.
  2. Takat lebur lemak lebih tinggi daripada takat lebur minyak.

Leave a Comment