Menentukan Kadar Tindak Balas Purata Daripada Graf

Menentukan Kadar Purata Tindak Balas Daripada Graf

  1. Untuk menentukan kadar tindak balas purata pada satu jangka masa, satu garis lurus dilukis melalui titik permulaan dan titik akhir jangka masa itu.
  2. Kadar tindak balas adalah sama dengan kecerunan graf.


Contoh

Dalam tindak balas antara kalsium karbonat dan larutan asid hidroklorik, gas karbon dioksida yang dilepaskan dikumpulkan dalam buret. Graf di atas menunjukkan jumlah isi padu gas karbon dioksida yang dikumpul dari masa ke masa. Cari kadar purata tindak balas pada 60-saat yang pertama.
Jawapan:
Lukis satu garis lurus melalui masa t = 0s dan t = 60s.
Perubahan masa = 60s
Penembahan isis padu CO2 = 30cm3

Leave a Comment