Garam

Garam

 1. Garam adalah sebatian ionik yang terbentuk apabila hidrogen bagi suatu asid sebahagian/sepenuhnya digantikan oleh ion logam atau ion amonium.
 2. Semua garam adalah neutral secara kimia dan cas elektrik.

Contoh

Rajah di atas menunjukkan bahawa apabila ion hidrogen dalam asid nitrik digantikan oleh ion-ion Na+, Ca2+, NH4+ atau Al3+ , garam terbentuk.

Contoh:
Nyatakan sama ada bahan kimia berikut adalah garam atau bukan garam
 1. Barium nitrat _______
 2. Zink sulfat _______
 3. Aluminium oksida _______
 4. Karbon dioksida _______
 5. Nitrat nitrat _______
 6. Glukosa _______
 7. Etanol _______

Jawapan:
Narium nitrat, zink sulfat dan natrium timah adalah garam.

Aluminium oksida, karbon dioksida, glukosa dan etanol bukan garam.

Terdapat 4 jenis garam yang perlu anda ketahui dalam sukatan pelajaran SPM, iaitu:
 1. Nitrat,
 2. Chloride
 3. Sulphate
 4. Karbonat

Keterlarutan Garam

 1. Kelarutan adalah keupayaan sesuatu sebatian terlarut dalam satu pelarut.
 2. Jadual di bawah menunjukkan keterlarutan garam nitrat, sulfat, klorida dan karbonat.
GaramKeterlaruta
Garam kalium, natrium dan ammoniumSemua larut dalam air
Garam nitratSemua larut dalam air
Garam sulfatKebanyakan larut dalam air kecuali:
(Pb) Plumbum sulfat
(Ba) Barium sulfat
(Ca) kalsium sulfat
Garam kloridaKebanyakan larut dalam air kecuali:
(Pb) Plumbum klorida
(Ag) Argentumklorida
(Hg) Merkuri klorida
Garam karbonatTidak larut dalam air kecuali:
Kalium karbonat
Natrium karbonat
Ammonium karbonat
Nota Penting:
Plumbum halida seperti plumbum(II) klorida(PbCl2), plumbum(II) bromida (PbBr2) and plumbum(II) iodida (PbI2) tidak larut dalam air sejuk tetapi larut dalam air panas.

Kelarutan Oksida dan Hidroksida

Oksida dan HidroksidaKeterlarutan
OksidaKebanyakannya tidak larut dalam air kecuali: K2O dan Na2O.
HidroksidaKebanyakannya tidak larut dalam air kecuali: KOH dan NaOH

Leave a Comment